საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

თანამშრომლობის ძირითადი სფეროები

საქართველოსა და ფინეთს შორის სახელშეკრულებო-სამართლებრივი ბაზა მოიცავს 3 შეთანხმებას და არეგულირებს ისეთ საკითხებს, როგორიცაა გარემოს დაცვა, ინვესტიციების წახალისება და თანამშრომლობის განვითარება, შემოსავლებზე ორმაგი დაბეგვრა და გადასახადების გადაუხდელობა.

ურთიერთობები ვითარდება როგორც პოლიტიკურ, ასევე სავაჭრო-ეკონომიკურ და საგანმანათლებლო სფეროებში. აქტიურია თანამშრომლობა საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში.

ფინეთის მხარდაჭერით, ესტონეთის დიპლომატიურ სკოლაში, ყოველწლიურად საქართველოდან 4 წარმომადგენელს აქვს შესაძლებლობა გაიაროს 9 თვიანი სასწავლო კურსი თემაზე - საერთაშორისო ურთიერთობები და ევროპული ინტეგრაცია.

ფინეთის მთავრობამ, გაერო-ს განვითრების ოფისთან (UNDP) ერთად, განახორციელა ბორჯომი-ხარაგაულის სატყეო ეკოსისტემების აღდგენის და წყლის მონიტორინგის სისტემის გაუმჯობესების პროექტები.

ფინანსთა სამინისტროს აკადემია მჭიდროდ თანამშრომლობს ფინეთის საჯარო მმართველობის ინსტიტუტთან ევროკავშირის პროექტის ფარგლებში. პროექტის მიზანია აკადემიის ინსტიტუციური შესაძლებლობის გაძლიერება, მაღალი ხარისხის სატრენინგო და პროფესიული კარიერის განვითარების უზრუნველყოფა ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში და სხვა სექტორებისთვის.


ბმულები:

საქართველოს საელჩო შვედეთის სამეფოში და ფინეთის რესპუბლიკაში
ფინეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტრო
ფინეთის რესპუბლიკის მთავრობა
ფინეთის რესპუბლიკის ედუსკუნტა (პარლამენტი)